Обуке у школи

Семинар ,,Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу“ за наставнике Прве техничке школе

У Првој техничкој школи, током октобра и новембра месеца 2020. године, реализован је семинар ,,Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу“. Програм је одобрен од стране MПНТР РС и налази се на листи програма од јавног интереса, под бројем 610-00-00439/2020-07 од 24.6.2020. године.

Садржај програма се сврстава у приоритетну област која се односи на унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника (П1) и развија компетенције за наставу и учење (К2), за подршку и развој личности детета (К3) и комуникацију и сарадњу (К4).

Општи циљ обуке: оснаживање наставника за формативно оцeњивање ученика у ситуацијама
учења на даљину.

Кроз радионичарски начин рада, уз висок ниво кооперативности и партиципације колега, реализоване су теме: формативно оцењивање као део наставе и учења; самовредновање ученика и ученица и вредновање постигнућа других ученика; извештавање о праћењу развоја, напредовања и остварености постигнућа ученика; формативно оцењивање у условима онлајн учења и законске основе и документа која се односе на формативно оцењивање.

Укупно 90 наставника је прошло сва три дела семинара, који су обухватали рад на Moodle платформи, непосредни сусрет кроз радионичарски рад и завршни тест.

Заинтересоване колеге су биле подељене у шест група и сви који су прошли целокупан програм, остварили су право на 12 сати стручног усавршавања.

Реализатор обуке је била Драгана Зарков, педагог, спољни сарадник Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.

Драгана Зарков, педагог