Недеља против вршњачког насиља школска 2021/22. година

Поводом Међународног дана против вршњачког насиља, Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања Првe техничкe школe, организовао је низ активности током целе последње фебруарске недеље, с циљем јачања солидарности, заједништва, емпатије, другарства и позитивне атмосфере.
Наиме, ученици и запослени су писали лепе и афирмативне поруке, одржавали дискусионе групе и радионице на тему превенције вршњачког насиља.

У току недеље против вршњачког насиља, реализована је презентација ,,Сигурно и безбедно на интернету“, која је резултат пројектних активности насталих на часовима Рачунарства и информатике, под менторством наставнице Марине Николић. Ученичкој презентац ији присуствовали су представници свих одељења првог разреда и чланови Вршњачког тима.
Вршњачки едукатори, из одељења 1/1г, су своје другаре упознали са добрим и лошим странама интернета; интернет бонтоном; одликама дигиталног насиља и начинима супротстављања истом; дали предлоге за заштититу личних података од злоупотребе; приказали едукативни видео и организовали квиз знања.

Реакције ученика након реализованих активности нам још једном потврђују да су обрађене теме атрактивне и да је важно о њима говорити. Једино у безбедном и подстицајном окружењу ученици могу учити и развијати компетенције и буду активни учесници у сопственом развоју.

Координатор Тима за заштиту од дискриминације,
насиља, злостављања и занемаривања
Драгана Зарков