Недеља кодирања у Првој техничкој школи

У оквиру еTwinnig пројекта „Harmonizing Horizons: Exploring the Fusion of Science,
Technology, Arts, Engineering, and Math” и „Interactive Math“ ученици одељења I 1 g и
I 2 g имали су прилику да се укључе у заједничке активности кодирања које су
осмислили наставници из Турске, Румуније, Италије, Португалије, Хрватске и
Србије EU CODE WEEk 2023 . Решавањем математичких проблема, од
једноставнијих ка сложенијим , индивидуално, кроз групни рад или рад у пару,
ученици долазе до кодова. Ако тачно реше математички проблем добијени код
открива поље и боји га одговарајућом бојом. Исте задатке су решавали и ученици из
школа наведених земаља. Циљ ове креативне игре је да ако ученици тачно реше све
математичке проблеме добијају кодове који ће отворити поруку, која је
програмирана добијеним кодовима. Наши ученици су упели да дођу до скривених
порука, као и ученици из школа наведених земаља, што можете видети на сликама у
прилогу. Часовима је била присутна Драгана Зарков, педагог школе,
27.10.2023.године у одељењу I 2 g . Ученици су, такође решавали математичке проблеме
уз помоћ Собе за бег, где су показали знање математике, енглеског језика и
кодирања. Ментор ученицима је Марина Николић, професор математике и
информатике.
Учествовање у EU CODE WEEK-у омогућава нашој школи да активности
кодирања, програмирања буду видљиве другим земљама и даје могућност
умрежавања школа. Овом активношћу смо показали да су наши ученици креативни
у решавању математичких проблема и да веома успешно користе дигиталне
технологије .