Монтер телекомуникационих мрежа​

У сарадњи са компанијом Телеком Србија, у нашој школи се школске 2023/2024. уписује образовни профил монтертелекомуникационих мрежа (трајање образовања је три године) који ће у потпуности бити реализован по дуалном моделу. Сви ученици имају праксу у Телекому у другом и трећем разреду, а они који остваре добре резултате биће запослени у овој компанији.

Развојем телекомуникација који обухвата брзи пренос информација у данашње време јавила се потреба да се овај образовни профил унапреди и буде у складу са савременим трендовима.

Након школовања  ученици ће бити оспособљени да самостално монтирају, повезују и одржавају опрему кабловских система, мобилне и фиксне телефонске мреже, система видео надзора, система за контролу приступа, противпровалних и противпожарних система. Такође, биће у могућности да на основу радног налога обављају послове припреме површина и терена за полагање каблова, ранжирање портова на изводима и унутар и изван објеката, постављање уређаја и претеће опреме и њихово конфигурисање, тестирање и пуштање у рад, испитивање и надзор рада уређаја, отклањање сметњи кварова на уређајима и водовима.

Стандард квалификација за занимање монтер телекомуникационих мрежа: https://dualnoobrazovanje.rs/op/trogodisnji/Monter-telekomunikacionih-mre%C5%BEa-1.pdf

Комплетан програм: https://drive.google.com/drive/folders/126Mogs0mCLeX6vbMqvfLzt4iHqwReXUW