Матурска питања и теме за подручје рада – Електротехника 2018/2019

IV 1-е Електротехничар енергетике

Обновљиви извори електричне енергије теме питања
Електрична постројења   питања
Електричне  инсталације  и  осветљење   питања
Електричне мреже   питања
Пројектовање електричних инсталација и осветљења   питања

IV 2-е Електротехничар за термичке и расхладне уређаје

Електротермички уређаји теме питања
Расхладни уређаји   питања
Основе аутоматског управљања теме питања

IV 3-е Електротехничар мултимедија

Производња мултимедијалног садржаја теме питања
Основе аудиотехнике теме питања
Примењена аудио и видео техника теме питања

IV 4-е Електротехничар рачунара

Рачунарске мреже и комуникације   питања
Основе аутоматског управљања теме питања

Електромонтер мрежа и постројења

Практична настава теме