Помоћно особље

Колектив школе

ПОМОЋНО ОСОБЉЕ

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ПОСЛОВИ КОЈЕ ОБАВЉА
Брковић Радмила Радник на одржавању хигијене
Васиљевић Бранислав Ноћни чувар
Вукмировић Снежана Радник на одржавању хигијене
Гребовић Радојка Радник на одржавању хигијене
Јовановић Весна Радник на одржавању хигијене
Милић Слађана Радник на одржавању хигијене
Милојевић Нелица Радник на одржавању хигијене
Милосављевић Јасмина Радник на одржавању хигијене
Милосављевић Саша Домар
Недовић Вучица Радник на одржавању хигијене
Обрадовић Игор Ноћни чувар
Петрашиновић Јасминка Радник на одржавању хигијене
Поповић Јелена Радник на одржавању хигијене
Степановић Миланка Радник на одржавању хигијене
Тодорић Зорица Радник на одржавању хигијене
Тодорић Снежана Радник на одржавању хигијене
Урошевић Драган Домар
Ћурчић Биљана Радник на одржавању хигијене
Јанићевић Анка Радник на одржавању хигијене