Административно особље

Колектив школе

АДМИНИСТРАТИВНО ОСОБЉЕ

ПРЕЗИМЕ И ИМЕЗВАЊЕПОСЛОВИ КОЈЕ ОБАВЉА
Радовановић Лидијадипломирани правникСекретар школе
Вугделић Снежанадипломирани економистаШеф рачуноводства
Лазић МаријаекономистаМатеријални књиговођа
Савић МиликаправникБлагајник
Митровић Надафинансијски техничарРеферент за ученичка питања и противпожарну заштиту
Рашковић Душицарачуноводствени техничарАдминистратор и магационер