Административно особље

Колектив школе

АДМИНИСТРАТИВНО ОСОБЉЕ

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ЗВАЊЕ ПОСЛОВИ КОЈЕ ОБАВЉА
Радовановић Лидија дипломирани правник Секретар школе
Вугделић Снежана дипломирани економиста Шеф рачуноводства
Лазић Марија економиста Материјални књиговођа
Савић Милика правник Благајник
Митровић Нада финансијски техничар Референт за ученичка питања и противпожарну заштиту
Рашковић Душица рачуноводствени техничар Администратор и магационер