КВАРЕЊЕ НАМИРНИЦА

Пројектна настава (угледни час)

Тема : Кварење намирница

Реализатор: Миланка Павловић, наставник биологије, одељење III1п

Презентација пројекта је одржана 03. 05. 2023. Презентацији присуствују ученици одељења III1п и наставници школе.

Циљ овог пројекта је упознавање ученика са појмом кварења хране, типовима кварења, улогом и начином деловања различитих врста микроорганизама на намирнице биљног и животињског порекла. Стицањем теоријских знања из области микробиологије и прехрамбене технологије, ученицу су у стању да препознају типове кварења намирница и разликују одређене групе микроорганизама. Израда овог пројекта обухватала је и рад у микробиолошкој лабораторији, анализу развоја микроорганизама и њихове карактеристике, као и истраживање на Интернету и проналажење типичних примера кварења намирница.

Радећи на овом задтку ученици су схвтили значај биолошки безбедне хране и подигли свест о стицању правилних навика у исхрани.