Историјски развој математике (Historical Development of Mathematics)

Ова активност која је реализована у новембру месецу имала је за циљ да прикаже историјски развој математике од њеног настанка до данас.

Будући да се историјски развој математике састоји од 5 периода (Египат и Месопотамија, Ренесанса, Античка Грчка, 17. и 18. век, садашњост ), формирано је 5 међународних (мешовитих) тимова.

Сваки тим је истражио карактеристике свог периода и познате математичаре који су утицали на тај период. Подела тимских задатака је извршена на форуму у оквиру Twinspace-а .

Као резултат истраживачког рада је интереактивна презентација Историјског развоја математике, у веб алату Genially .

Да би генерисали страницу у Genially , ученици у тиму су одредили дан и време када ће радити у оквир табеле расподеле задатака. Ученици су креирали странице у тачно одређено време.

На часовима рачунарства и информатике ученици су се упознали са веб алатом Genially.

Ученици наше школе су добили задатак да истражују период 17. и 18. века и два математичара Carl Friedrich Gauss и Pierre-Simon Laplace.

Договором ученика и ментора изабрани су ученици Теодора Јевтић и Никола Петровић да буду администратори на Twinspace-у , организују рад осталих ученика и додају прикупљени материјал у страницу
у Genially.

Свако од ученика пројекта је имао свој истраживачки део рада: биографија, најпознатији радови математичара.

Ове истраживачке задатке ученици су реализовали на часовима рачунарства и информатике у оквиру наставне теме Интернет и електронска комуникација.

Резултате свог рада и осталих међународних тимова представљали су уводном или завршном делу одређених часова математике, као занимљивост која повезује наставну јединицу са одговарајућим историјским периодом.

Овај начин рада је омогућио ученицима да уживају у математици на посебан начин, повезујући историју, рачунарство и информатику и математику у једну компактну целину.

На крају да бисмо извршили евалуацију наученог ученици пројекта су урадили онлајн Kahoot квиз на заједничком вебинару.

Победник квиза је ученица Бјанка из Румуније, ученици наше школе су такође постигли одличне резултате.