Извештај – Презентација посете школи у Бафри

05. 01. 2023. колегиница Мирјана Ивезић презентовала је Наставничком већу своја и искуства колега после посете школи у Бафри. Акценат је био на новим наставним методама које се користе у турској школи, организацији рада, дуалном образовању,техничкој опремљености школе и образовном систему у Турској.