Дани толеранције 2021/22

од 16.11. до 30.12.2021. године-

Међународни Дан толеранције (16. новембар), у нашој школи, традиционално се обележава током новембра и децембра месеца. Овај дан установљен је од стране Уједињених нација 1996. године, а ове године фокус је стављен на поштовање, прихватање и уважавање богате разноликости култура нашег света, наших облика изражавања и начина да будемо људи.

Током овог периода предметни наставници, одељењске старешине, руководиоци стручних већа и секција, стручна служба, ученици и чланови њихових породица организују и/или узимају учешће у превентивним, едукативним и креативним активностима.

Едукација ,,Још увек возим“
Савез параплегичара и квадриплегичара

Циљ програма је да особе са инвалидитетом (који су трајну инвалидност стекли у саобраћајним незгодама) преношењем личног искуства уче младе о безбедности у саобраћају и поштовању саобраћајних прописа. Кроз личне приче едукатора, ученици су се упознали са најчешћим узрочницима саобраћајних незгода попут: невезивање појаса, неношење заштитне опреме, конзумирање алкохола, непоштовање саобраћајних знакова и ограничења брзине.

Циљна група: Ученици трећег и четвртог разреда, садашњи и будући возачи, присуствовали су предавању ,,Још увек возим“.

Реализатори предавања: Кристина Грбовић, економиста и Милан Срдић, инжењер саобраћаја, испред Савеза параплегичара и квадриплегичара, који су завршили обукуАгенције за безбедност саобраћаја.

Радионица о социјалној инклузији
Канцеларија за младе и Удружење студената са хендикепом

Циљ: повећања видљивости особа са хендикепом.
Предавачи: Марта Дамљановић, вршњачки едукатор, Филип Стокић, представник Удужења студената са хендикепом и Станислав Пантовић, Канцеларија за младе. Пројекат спроводи Удружење студената са хендикепом уз подршку Министарства омладине и спорта, у сарадњи са Канцеларијом за младе.
Радионици су присуствовали чланови Ученичког парламента и Вршњачког тима наше школе.
Више на линку: https://rtk.co.rs/kancelarija-za-mlade-ucesnik-treninga-socijalne-inkluzije/

Kњижевно – музички матине ,,Стиховима против насиља“
стручно веће Српског и страних језика

Циљ је да на уметнички начин укажемо на лепоту различитости читањем поезије на различитим језицима. Присутни ученици и професори имали су прилику да након читања песме добију појашњење на српском језику.
Матине су организовали: профeсорка Марјана Смиљанић и професор Александар Пантовић, у сарадњи са осталим наставницима српског и страних језика и стручном службом.

Учесници:
Катарина Гајић, 3 7 е – водитељка,
Марко Кучевић,3 7 е – пратња на гитари,
Читање песама: Маша Сурла, 3 7 е – читање песама на енглеском и српском језику;
Давид Мартиновић, 3 7 е – читање песама на јапанском и енглеском језику,
Милица Миладиновић, 1 1 е – читање песме на немачком језику,
Андреја Николић, 1 4 е – читање песме на немачком језику,
Николина Јовановић, 3 2 хт – читање песме на енглеском језику,
Мануела Марковић, 2 1 хт – читање песме на италијанском језику,
Денис Драцевич, 1 7 е – читање песме на руском језику,
Давид Антић, 1 7 е – читање песме на мађарском језику

Обука за одељењске старешине ,,Превенција насиља, развијање емпатије и асертивне комуникације код ученика“

Циљ обуке: Подршка одељењским старешинама и јачање компетенција за реализацију превентивних радионица за ученике, јачање компетенција за комуникацију и сарадњу. Одељењске старешине су добиле материјал за реализацију четири превентивне радионице које ће реализовати на часу одељењског старешине: Конфликт и мир, Насиље и ја, Емпатија и Како рећи не. Након сваке радионице рађена је евалуација рада како бисмо добили повратну информацију од ученика о корисности садржаја.
Реализатори: психолог Бојана Поповић и педагог Драгана Зарков Присутни су добили 2 сата унутрашњег стручног усавршавања.

Гејмификација садржаја на тему културолошке разноликости
стручно веће Електро и машинске струке и стручно веће Друштвених наука

Носиоци активности: професорка Рената Мишулић и професорка Мирјана Милојевић, са ученцима одељења 1 1 г
Циљ: ученици могу да се стекну и провере своје знање о религијама и расама широм света, скенирањем QR кода на паноу, који их води до квиза израђеног у Genially. Kвизу се може присутпити више пута.

„Улога архитектуре у промовисању толеранције
стручно веће Геодезије и грађевинарства

Носиоци: професорка Кристина Јеремић и ученице Теодора Никић и Сања Ранковић из одељења 3 1 г
Циљ: промовисање музеја толеранције у Јерусалиму, Лос Анђелесу, Москви и у Србији.

Пројектовање толеранције и лекција о толеранцији
стручно веће Геодезије и грађевинарства

Носиоци активости: професорка Душица Антић и ученици секције 3Д Визуелизација
Циљ: Осмишљавање простора за поједнца и колектив у оквирима – облицима слова Т, О, Л, Е …

Носилац активности: професор Драган Милановић
Циљ: Ослободити ученике предрасуда према пословима који се поштено и предано обављају. Прихватање различитости.

Настава Грађанског васпитања
Активност: Израда акростиха

Носиоци активности: професорка Александра Дамњановић и ученици одељење 2 1 г
Циљ: Кроз акростих ученици промишљањем проналазе појмове којима објашњавају толеранцију

Активност: Видео предавање на тему „Имамо ли разумевање за друге“ аутор др. Зорица Томић, затим радионица на ову тему,
Носилац: професорка Горица Милановић и ученици на Г одсеку.

Настава Грађанског васпитања и Верске наставе
стручно веће Друштвених наука

Активност: Презентације различитих утицаја на одежду Словака, као националне мањине Носиоци активности: професорка Гордана Бојић и ученици одељење 2 2 хт
Циљ: различити уметнички доживљаји фотографија Павела Суровог, који је представио ношњу Словака, под утицајем разних модних трендова (француских, немачких, данских…).

Циљ: кроз разговор и библијску причу о „Милостивом Самарјанину“, ученици се сазнају о различитим даровима које добијамо и носимо и значају заповести о љубави.
Носиоци активности: вероучитељи Борко Богићевић, Страхиња Савковић и ученици трећег разреда.

Презенације ученичких радова
стручно веће Хемије, неметала и графичарства

Тема: Различити приступи заштити животне средине.
Носиоци: професорка Милица Михајловић и ученици одељења 4 1 хт и 3 1 хт
Тема: Различити приступи употреби вакцина.
Носиоци: професорка Сања Пејковић и ученици одељења 3 2 хт
Тема: Различити приступи употреби антибиотика.
Носиоци: професорка професорка Ана Тасковић и ученици одељења 4 2 хт
Циљ активности: Унапређивање ученичких компетенција које се односе на одговоран однос према здрављу и одговоран однос према околини.
Напомена: ппт ће бити доступне на сајту школе

Презентације ученичких радова
Стручно веће Пољопривреде, производње и прераде хране

Ученици су припремали презентације и исте представљали осталим ученцима. Теме:
Храна и пиће из различитих подручја земље и света – ученици одељења 3 1 п
Утицај различитих намирница на здравље људи, ученици одељења 4 1 п
Различити начине исхране: макробиотика, кето, хроно, веганска, вегетаријанска… и њихов утицај на здравље људи; ученици из одељења 2 1 п
Толеранција и разумевање-решавање сукоба и прихватање различитости, као саставног дела живота сваког од нас; ученици одељења 2 1 п и 3 1 п

Носиоци: професорка Емилија Миљковић и професорка Јелена Антанасковић

Радионица каријерног информисања
Стручно веће Математике, физике и информатике

Предавач: Снежана Ивановић из Развојног бизнис центра Крагујевац
Циљ: Да се ученици упознају са различитим начинима каријерног планирања и информисања о атрактивним занимањима у ИТ сектору и креативним индустријама.
Циљна група: ученици одељења 1 7 e , 2 5 e, 2 7 e , 3 7 e , 4 4 e , 4 7 e (ученици ИТ смера) Носилац активности: професорка Марија Ивановић

Садња различитих врста дрвећа
Adient seating doo Крагујевац

Циљ: Оплемењавање школског дворишта садњом различитих врста дрвећа: 1 стабло кедра, 3 стабла црвенолисног jавора, 3 стабла липе и 3 стабла црвене брезе.
Носиоци: Александар Бојовић , испред Adient seating, рукводство школе, ученици одељења 1 1 хт и 1 2 хт и чланови Еколошке секције уз помоћ школских домара.

Књижевно – музички мaтине ,,Стиховима против насиља“
за чланове Савета родитеља

Циљ је да на уметнички начин укажемо на лепоту различитости читањем поезије на различитим језицима.
Присутни ученици и професори имали су прилику да након читања песме добију појашњење на српском језику.
Матине су организовали: професока Марјана Смиљанић и професор Александар Пантовић, у сарадњи са осталим наставницима српског и страних језика и стручном службом.

Радионица ,,Конфликт и мир“ за чланове Савета родитеља
Стручна служба

Циљ: Укључивање родитеља у превентивне активности ради свеобухватне заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања. Јачање родитељских компетенција.
Носиоци: Психолог Бојана Поповић и педагог Драгана Зарков

Реализација радионица на ЧОС-у
Одељењске старешине

Oбучене одељењске стрешине су реализовале радионице на ЧОС-у на теме: Конфликт и мир, Насиље и ја, Емпатија и Како рећи не. Након сваке радионице ученицима се слао евалуациони упитник. Анализа евалуације показује да је рализација радионица на ове теме радо прихваћена код ученика.

Плесна радионица ,,Брејкујмо насиље“
Плесни студио Артиум

Циљ: подстицања ученика да се изразе кроз различите плесне стилове (Breaking, Bachata).
Носиоци: инструктори Сандра Пауновски и Никола Тодоровић у сарадњи са стручном службом школе.
Циљна група: ученици свих разреда.

Купопродајни вашар
Стручно веће Пољопривреде, производње и прераде хране и ПХ клуб

Циљ: Израда и продаја колачића и сапуна за прикупљање финансијске помоћи ученицима наше школе.
Носиоци: професорке Мaра С. Николић, Јелена Атанасковић, Емилија Миљковић и ученици II, III и IV разреда П-одсека и професорке Тамара Ускоковић, Татјана Миловановић и ученици ПХ клуба. Прикупљно је укупно 17.200,00 динара. Сума је подељења на 4 једнака дела за 4 ученика (са сваког подручја рада).

Бенефити реализованих активности

Реализацијом свих поменутих активности развијају се опште и међупредметне
компетенције
као најрелевантније за адекватну припрему ученика за активну
партиципацију у друштву и целоживотно учење
:

 1. Компетенција за целоживотно учење (ученичке презентације)
 2. Комуникација (радионице на ЧОС – у, ученичке презентације)
 3. Рад с подацима и информацијама (ученичке презентације)
 4. Дигитална компетенција (ученичке презентације)
 5. Решавање проблема (ученичке презентације, радионице на ЧОС-у)
 6. Сарадња (ученичке презентације, радионице на ЧОС-у)
 7. Одговорно учешће у демократском друштву (учешће у свима активностима које
  афирмишу дух Толеранције, радионице на ЧОС-у)
 8. Одговоран однос према здрављу (ученичке презентације)
 9. Одговоран однос према околини (садња дрвећа, ученичке презентације)
 10. Естетичка компетенција (књижевно – музички матине)
 11. Предузимљивост и оријентација ка предузетништву (израда сапуна и колачићаза купопродајни вашар)

Остали бенефити: Сарадња у школи на свим нивоима – професора са ученицима и родитељима, између стручних већа; сарадња са установама и организацијама на локалу (КЗМ, Удружење струдената са хендикепом, Удружење параплегичара и квадриплегичара, Плесни студио Артиум, Адиент доо, Развојни бизнис центар…). Јачање социјалне инклузије, кроз превентивне активности.

Драгана Зарков,
координатор Тима за заштиту
од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања