Дани толеранције – Акција фарбања рампе

Поводом Дана толеранције, на иницијативу чланова Вршњачког тима, осликана је рампа коју користе ученици и особе са инвалидитетом у Првој техничкој школи. Чланови Вршњачког тима и Ликовне секције су на креативан начин, кроз развијање осећаја хуманости и тимског рада оплеменили простор школе.

Акцију су организовале и координирале професорка ликовне културе Татјана Радоњић Мојсиловић и педагог Драгана Зарков, током 17. и 18.12.2019. године.

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, у сарадњи са професорима, ученицима и установама на локалу, организује низ активности током децембра месеца, с циљем неговања атмосфере сарадње, толеранције, хуманости, уважавања и конструктивне комуникације између ученика, ученика и наставника.

Координатор Тима за заштиту од дискриминације,
насиља, злостављања и занемаривања
Драгана Зарков, педагог