Дани породице 2021

Извештај о реализованим активностима у току обележавања Дана породице 2021.

Међународни Дан породице (15. мај), у нашој школи, традиционално се обележава од школске 2012/13. године. Овај дан је установљен од стране Уједињених нација 1994. године, а ове године фокус се ставља на утицај које нове технологије имају на породицу и породичну динамику. Предметни наставници, одељењске старешине, руководиоци секција и стручних већа, стручна служба, ученици и чланови њихових породица организовали су и/или узели учешће у превентивним, едукативним и креативним активностима.

Предавање за наставнике ,,Упознавање са хендикепом кроз историју“

Циљ предавања: подизање свести о начинима пружања подршке ученицима са хендикепом и њиховим породицама, стицања знања о моделима приступа хендикепу; језику и терминологији, дискриминацији кроз историју развоја породице.
Носиоци активности: Сања Стојановић, председница Удружења студената са хендикепом, Драгана Зарков, педагог и Бојана Поповић, психолог;
Циљна група: за чланове Стручног тима за инклузивно образовање и Тима за заштиту од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.

Предавање за ученике ,,Бонтоном до боље инклузије“

Циљ радионице: подизање свести о начинима пружања подршке ученицима са хендикепом и њиховим породицама, стицања знања о моделима приступа хендикепу.
Носиоци активности: Удружење студената са хендикепом Сања Стојановић, председница, Бојана Поповић, психолог и Драгана Зарков, педагог;
Циљна група: ученици из одељења 1/1г, 2/2г 3/2хт и 3/4е.

Стручно веће Српског и страних језика

Поводом Дана породице, расписан је литерарни конкурс за ученичке радове на три теме.
Конкурсна комисија, рангирала је радове на следећи начин:
Прво место: Јована Царевић, одељење 2/2хт; рад на тему: ,,Свака срећна породица личи једна на другу, свака несрећна породица несрећна је на свој начин“;
Друго место: Андреја Маленовић, одељење 1/7е; рад на тему: ,,Имам две маме и двојицу тате“;
Треће место: Вера Ристић, одељење 2/2хт; ,,Свака срећна породица личи једна на другу, свака несрећна породица несрећна је на свој начин“.

Стручно веће Математике, Информатике рачунарства и Физике и Информатичка секција

Активност: Израда стрипа ,,Утицај нових технологија на породицу“;
Носиоци активности: наставница Марина Николић и ученици чланови Информатичке секције.
Најуспешнији радови су рангирани на следећи начин:

Прво место: Миња Ђукић, одељење 1/1г;
Друго место: Вук Обрадовић, одељење 1/2г;
Треће место: Нађа Ђукић, одељење 1/1г.

Стручна већа Математике, Информатике рачунарства и Физике, Геодезије и грађевинарства и стручна служба

Aктивност: Израда пакета вајбер стикера са порукама и цртежима који приказују комуникацију у породици;
Носиоци активности: наставница Марија Ивановић, ученици Филип Јоксовић из одељења 4/7е,
Теодора Никић из одељења 2/1г и Кузман Казић из одељења 4/1г; Драгана Зарков, педагог и Бојана Поповић, психолог.
https://stickers.viber.com/pages/custom-sticker-packs/11ebba623756c87c8fc1018aad7b0f7996014114f0685363v1

Стручно веће Електротехнике и машинства

Aктивност: Израда пакета вајбер стикера са порукама и цртежима који приказују комуникацију у породици;
Носиоци активности: наставница Весна Михајловић, ученици Јанко Јеремић и Алекса Ђорђевић из одељења 4/4e;

https://stickers.viber.com/pages/custom-sticker-packs/11ebbd3e4e760f1697ef733bfd5ed02f23ee21d81e08647f

Активност: Играње друштвених игара ученика и родитеља преко онлајн платформи (шах, слагалицa и аркаднa игрa Pac Men);
Носиоци активности: наставник Немања Јоксимовић и ученици одељења 3/5е и њихови родитељи.

Стручно веће Геодезије и грађевинарства

Активност: Изложба ученичких радова на тему ,,Ученици помажу родитељима у уређењу домова“, у оквиру наставног предмета Ентеријери.
Носиоци активности: наставник Драган Милановић и ученици одељења 4/1г.

Активност: Изложба ученичких радова ,,Колажи“, у оквиру наставног предмета Просторна композиција.
Носиоци активности: наставница Татјана Радоњић Мојсиловић и ученици одељења 3/1г.

Породични кутак – Секција 3Д визуелизација

Активности: Презентација ученичких радова ,,Породични кутак“. Ученици представљају породични простор у којем живе.
Носиоци активности: наставница Душица Антић и ученици, чланови секције 3Д визуелизација.

Стручно веће Пољопривреде, производње и прераде хране

Активност: Снимање видео рецепата у сарадњи са чланом породице (израда киселог млека, кора, качкаваља, хлеба и сл).
Носиоци активности: наставница Јелена Атанасковић и ученици Никола Димитријевић, Милица Васовић, Душан Перић, Стефан Марковић и Павле Ристић из одељења 4/1п.

Активност: Ученички радови на тему Породица и здрави стилови живота (планирање породице, трудноћа у адолесценцији, породично насиље, превенција болести зависности…); у оквиру наставног предмета Биологија;
Носиоци активности: наставница Мирјана Ивезић и учeници одељења 1/2хт.

Стручна већа Хемије, неметала и графичарства и Пољопривреде, производње и прераде хране

Активност: Иницирање покретања хуманитарне акције за прикупљање новца намењеног лечењу Душана Остојића, некадашњег ученика Прве техничке школе.
Носиоци активности: наставнице Емилија Миљковић и Ана Тодоровић.

Стручно веће Хемије, неметала и графичарства

Активност: Снимање експеримента ,,Слонова паста“ и ,,Дух из лампе“.
Носиоци активности: наставница Крстина Ракоњац Бојовић и ученици Сашка Станојевић и Димитрије Матић из одељења 1/1хт.
Активност: Снимање експеримента ,,Слонова паста“.
Носиоци активности: наставница Тамара Ускоковић и ученица Дуња Радуловић из одељења 1/2хт.

Активност: Видео рецепти о примени натријум хидрогенкарбоната у исхрани.

Носиоци активности: наставница Милица Михајловић и ученице Анастасија Куч и Сара
Васиљевић из одељења 2/1хт.

Стручно веће Друштвених наука

Активност: ,,Породични времеплов“, изложба уметничких радова који приказују породични живот кроз историју.
Носиоци активности: наставница Гордана Бојић и ученици одељења 2/1п и 2/1хт.

Стручно веће Физичког васпитања

Активност: Израда презентације на тему ,,Утицај нових технологија на физичку активност чланова породице“.
Носилац активности: ученица Ања Влашковић из одељења 4/2хт.

Стручна служба

Активност: Припрема материјала за наставнике о начинима комуникације са родитељима користећи нове технологије;
Носиоци активности: Бојана Поповић, психолог и Драгана Зарков, педагог.

Активност: Припрема материјала за Час одељењског старешине и анализа добијених садржаја на тему утицаја нових технологија на породицу.
Носиоци активности: Бојана Поповић, психолог и Драгана Зарков, педагог.
Активност: предавање за родитеље ,,Бонтоном до боље инклузије“
Носиоци активности: Сања Стојановић, председница Удружења студената са хендикепом, Драгана Зарков, педагог и Бојана Поповић, психолог.
Активност: Представљање пројекта ,,Важно је – системска решења за младе“;
Носиоци активности: Омладина ЈAZAS-а, Лазар Ђоковић и Александра Радовић, педагог.

Ученици су применом дигиталних и стручних компетенција, показали како се могу повезивати и сарађивати чланови унутар школске и природне породице. Паметна употреба нових технологија, чини да оне постају савезници, а не ометачи у изградњи међусобних породичних односа.
Најуспешнији ученички радови су награђени, а сви продукти са реализованих активности (цртежи, литерарни радови, видео снимци, презентације, фотографије, стрипови и сл.) су доступни на сајту школе у одељку који се односи на Дане породице 2021. На тај начин, материјали су на располагању свим заинтересованим ученицима, родитељима и наставницима.

Драгана Зарков,
координатор Тима за заштиту
од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања