Дани менталног здравља

У циљу развоја емпатије код ученика Удружење студената са хендикепом је одржало за ученике одељења 1/6е радионицу “Познати са хендикепом који су мењали свет”. Председница овог удружења, Сања Стојановић, је говорила о животном путу и каријери хемичара Хенрија Кавендиша и фудбалера Манета Гаринче и указала на важност развоја емпатије и адекватне подршке за све чланове друштва.

Драгана Зарков, Координатор Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања Бојана Поповић, Координатор Тима за инклузивно образовање