Дани менталног здравља

Ментално здравље је интегрална и суштински важна компонента здравља. То је стање благостања у коме појединац остварује своје потенцијале, може да се избори са уобичајеним стресним ситуацијама у животу и може продуктивно да ради и доприноси својој заједници.

Адолесценција је фаза људског развоја у којој се човек можда најбрже и највише формира. У току тог периода адолесценти стичу знање и социјално-емоционалне вештине и развијају особине и способности које су важне за преузимање улога одраслих и за активан допринос  друштву.

У циљу подршке развоју социо- емоционалних вештина  и обележавања Светског дана менталног здравља, чланови Вршњачког тима Прве техничке школе присуствовали су 05.01.2023.године, радионици  под називом „Развој емпатије кроз примере познатих особа са хендикепом“. Радионицу за 73 ученика наше школе су реализовале Андреа Димитријевић, председница Удружења Сидро- Центар за срећно родитељство, НЛП тренер и тренер емоционалних вештина и Сања Стојановић, председница Удружења студената са хендикепом.  Подршку у реализацији радионице дале су и Драгана Зарков, педагог и Бојана Поповић, психолог. Ученици су се најпре упознали са терминима хендикеп и емпатија, а затим су у групама промишљали о различитим особама са хендикепом, о њиховом одрастању, потешкоћама са којима су се сусретали, али и особинама које су им омогућиле да превазиђу препреке и допринесу развоју друштва и науке.

Ментори Вршњачког тима Драгана Зарков и Бојана Поповић