Веб програмирање

Циљ: Упознавање са актуелним концептима и приступима у области развоја веб-апликација, са посебним освртом на програмски језик PHP, Java Script и коришћење JS билиотеке jQuery.