Валенсија дан 4.

Четвртог дана курса „ICT in the Classroom:Innovative Tools to Facilitate Students Learning,
Collaboration and Creativity“ представници наше школе, Владимир и Велимир, су радили на обради
видео материјала за образовање као и програмима за тестове и портфолија. Пошто се предавач
разболео, његово место је преузела Данијела која је дала једну нову енергију курсу. Радили су
заједно на следећим програмима: Edpuzzle, Nearpod, Screencastomatic, Wevideo, Animoto,
Genially… Након курса провели су време у упознавању овог дивног града.