Болоња дан 1

Пројекат наше школе „Иновативне наставне методе и стратегије у образовању“ у оквиру програма Еразмус+ кренуо је са реализацијом. Реализација прве мобилности подразумева похађање курса „Innovative teaching methods for teachers and education staff“, који се организује у Болоњи. Наше драге
колегинице Ивана и Душица су кренуле на пут до Болоње 8.10.2022.
Овај курс полазницима пружа преглед иновативних наставних метода и стратегија, као и кооперативан, инспиративан и стимулативан простор где да експериментишу и практикују нове алате, стратегије и приступе.
Општи циљ овог курса је да подстакне иновације у образовању тако што ће оснажити и инспирисати
наставнике и друго образовно особље да користе иновативне наставне методе уз размену најбољих
пракси и искустава са колегама учесницима и тренерима широм Европе.
Захваљујући овом курсу:
Добиће се преглед иновативних метода наставе и њихових предности за процес учења и ставученика;
Упознаће се кључни принципи и компоненте учења заснованог на пројектима;
Научиће се како да се припреми и пружи интерактивне активности учења у неформалномобразовању;
Размениће се примери добре праксе и разговарати о изазовима са колегама и тренерима курсева о иновативним методама наставе;
Успоставиће се мрежа са појединцима и организацијама које раде у области образовања у Европи кроз свакодневну сарадњу и активности изградње тима.