Безбедност на интернету (E SAFETY)

Чланови eTwinning пројектног тима MATH  IS OUR LIFE Прве техничке школе, пре него што су кренули са израдом пројектних задатака, имали су следећи договор:

  1.   Радити пројектне задатке на време.
  2.   Бити љубазан, позитиван и бити подршка свом тиму у реализацији постављених задатака.
  3.   Бити у контакту преко Twinspace-a са осталим члановима пројекта, из осталих земаља.
  4.   Посећивати Twinspace  два пута недељно.

Пошто смо на редовним часовима рачунарства и информатике научили о правилима понашања на интернету (интернет бонтон), ученици пројекта  су у Word Art апликацији направили колекцију радова са речима које их асоцирају на правила  лепог  понашања на интернету (Netiquettes). Интернет бонтон састоји се од колекције радова ученика  у Word Art-у од којих смо, гласањем свих чланова пројекта, одабрали најбољи и послали у Twinspace.

Посебна пажња је посвећена безбедности на интернету (e-Safety). Ученици су поновили основна правила безбедности, на часовима рачунарства и информатике :

  1. да не деле своје личне податке, ограничавају приступ налозима (подешавањем   приватности на друштвеним мрежама). 
  2.  укључити додатни ниво заштите којим не дозвољавају и ограничавају апликацијама и платформама  приступ личним подацима као што су: фотографијe, контакти, порукe….
  3.  препоруке да HiperTektTransferProtocolSecure или  https означавају странице које гарантују сигурност претраживања података преко њих.
  4.  како препознати  вршњачко насиље (Cyberbulling) и коме пријавити.
  5.  правила лепог понашања на интернету (Netiquettes).
  6.  прекомерна употреба интернета је такође опасна по здравље.

Поштујући ова правила безбедности и наши ученици су имали  потписане дозволе својих родитеља за учешће у овом пројекту.

На ову тему направљене су презентације у веб алату  Genially на часовима рачунарства и информатике, као вид пројектне наставе, са материјалом  доступним на Twinspacу, као резултат наученог. Изабрана је и најбоља презентација ученице Иване Станковић I1g, која је требала да у себи садржи све горе поменуте елементе, и представљена је у оквиру Недеље против вршњачког насиља у Првој техничкој школи у сарадњи са педагогом школе Драганом Зарков. Ученичкој презентацији су присуствовали представници свих одељења првог разреда, у складу са мерама безбедности Ковида-19.

Организован је и међународни вебинар под именом  “Safer Internet Day” 3.02.2021.  на ову тему у којем су ученици узели  учешће заједно са својим ментором Марином Николић. Потребно је напоменути да су се део ових активности реализовале за време онлајн наставе у складу са епидемиолошким мерама. На Дан безбедности на интернету, 9. фебруара, ученици су креирали постере у одговарајућој апликацији, од којих смо гласњем  ученика у пројекту, одабрали најбољи и послали у Twinspace. Пре почетка свих активности ученици су попунили онлајн тест о нивоу свог знања о безбедности на интернету. На крају свих активности ученици су урадили онлине тест усвојености наученог о  безбедности на интернету, који је био постављен на Twinspac-у, и његова евалуација која ће показати колико се ниво знања на дату тему после наведених актвности повећао.