Бафра 6. дан

Шестог дана боравка у школи MIMAR SINAN MESLEKI TEKNIK ANADOLU LISESI били су посећени  часови математике.  Свако из тима за мобилност је посетио по 3 часа. Први час је одржан у 9. разреду (наш први разред). Наставна јединица је била везана за решавање проблема који укључују периодично понављајуће ситуације у стварном животу, при чему користе правила дељивости. Током предавања наставника ученици учествују у решавању проблема, имају могућност да дају могућа решења заједно, без подизања руке, наставник даје сугестије ако греше док не дођу до тачног одговора. Изражена је комуникација између ученика  и  наставника и критичким размишљањем долазе до тачног одговора. На крају наставник исписује алгоритам рада до којег су дошли заједничком анализом.

Други час је одржан у 11. разреду (наш трећи разред). Наставна јединица је била везана за инверзне синусне, косинусне, тангенсне функције. У  оквиру уџбеника имају веома интересантне мултимедијалне радне задатке и лекције, што ученицима олакшава учење предвиђених лекција и проверу колико су усвојили градиво.

Трећи час  је одржан у 12. разреду (наш четврти разред) на којем је извршена анализа теста који су имали. Сви ученици учествују и дискутују заједно са наставником о задацима који су били на тесту. Акценат наставник ставља на задатке на којима се  највише грешило како би се отклониле нејасноће. После анализе сваког задатка наставник исписује решење на табли. На крају часова обављен је разговор са наставницима, приказали су своје наставне планове и програме, примере тестова који су исти за сваки разред, бодују се, граница за пролаз је 50 % и више. У зависности од броја бодова ученици се рангирају. Веома су им  интересантни  уџбеници  са QR  кодом  који води до линка са видео лекцијама које додатно појашњавају наставне јединице, презентације предавања, различитих типова интерактивних задатака, где ученици могу проверити своје знање.