Бафра 5. дан

Дан је посвећен посматрању наставе биологије. 

Часови биологије у одељењу 11. разреда (наш трећи разред). Тим за мобилност присуствује настави на 3 часа. Наставна тема је Нервни систем, односно преношење нервног импулса са ћелије на ћелију, као и последице поремећаја овог процеса. 

Одељење је веома малобројно и часу присуствује свега девет ученика.

Током предавања наставник користи модерне технологије (паметна табла) за демонстрирање и објашњавање непостојања физичког контакта између две суседне нервне ћелије.

Након предавања, дијалошком методом проверава да ли су ученици разумели и усвојили кључне појмове обрађених садржаја.

На самом крају часа, износи пример једне познате личности из Турске која болује од Паркинсонове болести.

За наставу располажу уџбеником, радном свеском и збирком тестова и задатака (различитих типова питања-укрштеница, тачно-нетачно, уочи разлике…)

Сваки уџбеник има  QR  код који води ка интерактивном делу уџбеника са видео лекцијама, онлајн тестовима и туторијалима за извођење огледа. 

Оваквом структуром уџбеника је омогућен веома квалитетан наставни процес.

Оно што је такође за похвалу, је чињеница да ученици имају биологију као обавезан предмет који слушају два часа недељно у прва три разреда средње школе. У четвртом разреду, биологија је изборни предмет.

У оквиру петог дана посете одржан је састанак тима са наставницима школе  и директором код којих се ишло на посету часова и код којих ће се тек ићи. Разговор је текао у смеру упоређивања предности и мана наставе код њих и наше школе, као и ораганизације рада школе уопште. Констатовано је да се посматрање наставе одвија по планираном плану и програму.