Апликација Actionbound

Колегиница Душица Антић је 25.03.2023. одржала угледни час на тему примене иновативних метода у настави коришћењем апликације „Actionbound“. Сви учесници предавања добили су потврду о хоризонталном усавршавању у оквиру установе.

Иновативне наставне методе које су примењене коришћењем апликације „Actionbound“ су: неформална настава, настава у природи, пројектна настава.

Апликација „Actionbound“ захтева рад на терену, где ученици прате задатке и решавају их на различитим местима у граду или подручју који наставник зада. Даје могућност додавања текста, мултимедије, праћење навигације, избор неког од понуђених одговора, гледање/слушање мултимедије и одабир количине. На интерактиван начин подстиче ученике да читају појмове из нове лекције, памте и да знање искористе да реше задатке или га примене у пракси.

Конкретно у овом примеру – ученици су подељени по групама и преко мобилних телефона прате стрелицу која показује правац циља на коме ће решити задатак или добити нови задатак. Настваник их прати и усмерава. Слајдови у апликацији су концепирани тако да садрже појам из нове лекције, задатак везан за лекцију, мноштво слика и занимљиве изазове – фотографисати селфи, околину, снимити видео клип…. Ученици анализирају терен кроз задатке и бележе промене у физичкој структури града на подлози која представља катастарско стање подручја.

На последњем часу, ученици гледају мултимедију коју су додавали и освојени број бодова. У међувремену коментаришу са наставником о томе која су њихова осећања, шта би променили, шта задржали, са којим изазовима су се сусрели. Попуњавају анкету на крају часу и дају свом тиму и учесницима оцене.

Линк ка презентацији – боља резолуција и могућност гледања мултимедије (видео снимака).
https://www.canva.com/design/DAFd5WoDYgY/Lw31PlgPw5gzYJ9xoOPVhA/view?utm_content=DA
Fd5WoDYgY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink