Административно особље

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ЗВАЊЕ ПОСЛОВИ КОЈЕ ОБАВЉА
Словић Марко дипломирани правник Секретар школе
Вугделић Снежана дипломирани економиста Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове
Савић Милика правник Референт за правне, кадровске и административне послове
Нада Митровић референт Референт за правне, кадровске и административне послове